Citronfjärilen | Vad är Cystisk fibros - CF • Citronfjärilen

Cystisk fibros är en kronisk lungsjukdom som påverkar fler delar av kroppen.

CF är en ärftlig, genetisk sjukdom som påverkar de slembildande körtlarna i kroppen så att slemmet blir segt och täpper till luftvägar och flera andra organ, såsom bukspottkörteln, levern och gallan. Det sega slemmet orsakar främst problem i lungorna där slemmet fastnar och utgör grogrund för kroniska infektioner och inflammation, vilket i sin tur leder till permanenta lungskador i längden. De bakterier som trivs i lungorna på en person med CF är dock ofarliga för alla som har friska lungor och det finns inga risker att leva nära någon som har CF.

Cystisk Fibros kan även orsaka en lång rad följdsjukdomar i olika delar av kroppen: Bukspottskörteln är oftast påverkad redan vid födseln hos barn med CF, så att den inte kan producera tillräcklig mängd matsmältningsenzym för att kroppen ska klara av att bryta ner maten och ta upp fett och näringsämnen ordentligt. Tillskott av enzymtabletter vid varje måltid är därför en ovärderlig del av behandlingen men trots detta är undervikt, dålig tillväxtkurva hos barn, vitamin- och mineralbrister och senare även osteoporos och muskelsvaghet vanliga hälsoproblem hos personer med CF. Med åldern utvecklar en majoritet en särskild typ av diabetes: ”CF-relaterad diabetes” CFRD som kräver insulinbehandling. Återkommande bukspottskörtelinflammation inträffar hos en del av patienterna i högre grad än hos personer som inte har CF. Lever och galla kan leda till leversjukdom och i vissa fall kräva levertransplantation. 

Eftersom salter och mineraler i blodet kan komma i obalans, kan det också medföra vätskebrist vid hög värme, trötthet, en snabb hjärtfrekvens och en allmän känsla av svaghet.

Cystisk fibros är en progressiv sjukdom där det krävs enorma insatser för de med CF för att fördröja detta genom god näring, andningsgymnastik, träning, läkemedel. Detta för att må så bra som möjligt och fördröja påföljden det sega slemmet har för kroppens olika organ. Cystisk fibros har en stor variation i svårighetsgrad och vilka symtom man får, varje individ är olika.

May is Cf Awareness Month. Under maj månad uppmärksammas Cystisk fibros, CF, över hela världen för att öka kunskapen om den svåra kroniska sjukdomen. I Sverige har ca 700 personer den genetiska sjukdomen och en av 35 personer bär på anlaget. CF var tidigare en barnsjukdom, men tack vare bättre vård och forskning når många med CF vuxen ålder. 

#fondencitronfjarilen #cysticfibrosisawareness #levamedcf

BERÄTTA FÖR ANDRA