Citronfjärilen | New treatment • Citronfjärilen

Det tycks som att en kombination av Amoxicillin och två andra redan godkända antibiotikasorter har visat 100% effekt i att kunna slå ut Mycobacterium abscessus i en lab-studie från bl.a Birmingham i Storbritannien! Forskarna menar att effekten är betydligt bättre, samtidigt som risken för biverkningar är betydligt mindre och behandlingstiden betydligt kortare än för dagens behandlingar vid NTM. Nu vill vi se fler och mer effektiva behandlingar av andra resistenta bakterier som t.ex B.Cepacia!

Edit: Studien gjordes i ett laboratorium och så vitt vi känner till inte ännu på patienter men det bör bli nästa steg. För mer information kring forskningsresultaten finns den vetenskapliga artikeln här.

BERÄTTA FÖR ANDRA