Citronfjärilen | Leva bättre med CF • Citronfjärilen

Idag lanserar vi vårt projekt ”Leva bättre med CF” – kost, motion och andningsgymnastik, ett ettårigt projekt av och för personer som lever med CF som drivs av Fonden Citronfjärilen, med stöd av Arvsfonden.

Projektet vänder sig till dig som har CF samt till dig som är nära anhörig. Som deltagare kommer du att få:

• Diskutera och lära dig mer om kost, andningsgymnastik och
träning vid CF.
• Diskutera vilka svårigheter du har som gör att du inte alltid lyckas
fullt ut med egenvården, och hur du ska kunna lyckas bättre.
• Peppa och bli peppad av andra som lever med CF.

Diskussionerna och erfarenhetsutbytet pågår i ett slutet facebook-forum under 2020. Utifrån deltagarnas frågeställningar och erfarenheter sammanställs sedan en filmad workshopserie där CF-dietisten Mikael Nilsson och CF-sjukgymnasten Ulrika Dennersten diskuterar vidare kring de mest intressanta ämnena och frågeställningarna.

Gå in på projektsidan för att få veta mer och för att anmäla dig som deltagare i projektet!

BERÄTTA FÖR ANDRA