Citronfjärilen | Essentiella fettsyror • Citronfjärilen

Essentiella fettsyror

KUNSKAPSBANKEN
10 juni, 2021

Essentiella fettsyror är fettsyror som vi får genom kosten på samma sätt som vitaminer, eftersom kroppen inte själv kan tillverka dessa byggstenar.

Ända sedan 80-talet har CF-vården i Sverige talat sig varm för s.k. essentiella fettsyror, för att vi med CF ofta har brist på dem och därför rekommenderas att tillföra s.k. fleromättade fettsyror i olika typer av matolja, som t.ex. majsolja.

Den typen av fleromättade fetter som finns i matolja innehåller höga halter omega 6 och en fråga som ofta uppkommer i våra forum och även under projektet Leva bättre med CF är om det inte bara spär på inflammation med extra mycket omega 6. 

Borde vi inte istället ta extra mycket Omega 3 som sägs motverka inflammation? Och finns det belägg för att supplementering med extra Omega 6 i olika former faktiskt förbättrar sjukdomsstatus för oss med CF?

Flera patienter vittnar om att de trots ett högt intag av matoljor rika på omega 6 och även Intralipid intravenöst, inte får tillräckliga nivåer i blodet. 

Vi har under projektet sökt om det finns några studier som har följt hur ett högt omega 6-intag påverkar dels nivåerna i blodet men fr.a. om det på något sätt påverkar kliniska parametrar såsom tecken på inflammation, antal exacerbationer och Fev1 men har inte kunnat finna några. 

Vi ställde våra frågor till Mikael Nilsson, CF-dietist:

Fett är komplicerat så vi behöver nog börja med en liten fördjupning så att fler hänger med på hur det fungerar i kroppen. Fett har flera funktioner i kroppen, dels som ren energikälla, dels som värmeisolering och som stötdämpande skydd åt våra inre organ men ingår sedan även i alla våra cellmembran och plus även viktig del i många av våra hormoner.

Fett fungerar även som en transportör av fettlösliga vitaminer från kosten. 

Fett är en stor grupp och första gruppen som är den största för både i kroppen och fettet i maten är framför allt triglycerider som sitter uppbyggt på ett skelett av glycerol. (Fosfolipider liknar triglycerider men har en fosfatdel också och fosfolipider finns framför allt i våra cellmembran.

Lecitin är t ex en viktig fosfolipid som finns i t ex äggula och det är just den egenskapen av att binda ihop när vi bakar som är samma funktion fosfolipiderna har i vårt cellmembran. Lipoproteiner är viktiga transportörer av fettet från kosten när det ska transporteras i blodet. Steroler som t ex kolesterol är viktig för att bilda vårt livsviktiga hormon kortisol, våra könshormon och d-vitamin.)

Vi delar in triglyceriderna i mättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror som t ex omega-3 och omega-6 som är essentiella, dvs vi kan inte själva bilda det i kroppen utan vi måste få det genom kosten. Dessa två heter linolsyra eller på engelska linoleic acid och brukar allmänt kallas omega-6 och sen har vi linolensyra som heter alfalinoleic acid och kallas omega-3.

Dessa omvandlas i kroppen i samma system dvs de använder samma ämne, desaturas för att få fler dubbelbindningar, och samma elongeringsenzym för att bli längre. Genom historien så har forskare diskuterat hur mycket och i vilka proportioner vi bör få i oss av dessa antingen mängder eller en kvot i förhållande till varandra. 

Det som är spännande är att faktiskt flera decennier före man upptäckte CFTR så hittade man att patienterna hade brister på omega-6 och det var det som bl a ledde fram till att man förstod att de inte kunde ta upp fettet från kosten.

När det gäller CF så har metaanalyser, dvs sammanslagning av vad alla studier har visat att det finns mest fog för att tillsätta omega-3 och framför allt DHA. Det är därför vi vill att CF-patienter ska äta mer fet fisk för det är vår bästa källa till just DHA.

Kan låga nivåer på omega 6 i blodet bero på hög systemisk inflammation vid CF? hjälper det då att tillföra mer Omega 6?

De de olika fettsyrorna använder samma omvandlingsprocesser och enzymer i kroppen. Teorin är att arakidonsyra som bildas från linolsyra (omega 6) ökar med frisättning från levern vid brist på linolsyra och ökar inflammationen och genom att då tillsätta linolsyra så hämmas denna process.

Uppfattningen är att omega-6 ökar inflammation men det har inte kunnat bevisas i någon studie att det faktiskt är så, men det fortsätter att leva kvar på olika hemsidor men ingen har som sagt kunnat bevisa att omega-6 är proinflammatoriskt.

BERÄTTA FÖR ANDRA