Citronfjärilen | KUNSKAPSBANKEN • Citronfjärilen

VÄLKOMMEN TILL KUNSKAPSBANKEN

Välkommen att ta del av aktuell och nyttig information om kost, motion och andningsgymnastik vid Cystisk Fibros!

Kunskapsbankens innehåll bygger på den samlade kunskapen som vi har diskuterat och tagit fram under detta projekt i olika former. Den är både tänkt som ett komplement till workshopfilmerna och riktar sig såväl till en intresserad allmänhet, som till den primära målgruppen; vi som själva lever med CF.

Experterna som deltar är dietist Mikael Nilsson och sjukgymnast Ulrika Dennersten från CF-teamet på Lunds Universitetssjukhus. De delar här med sig av sin kunskap och sina erfarenheter vid Cystisk fibros. De har även varit med i utformning av innehållet.

När du tagit del av Kunskapsbanken/filmerna vill vi gärna att du fyller i vår enkät. De finns två varianter, en för dig som har CF eller är anhörig och en för dig som är sekundär målgrupp (vård, skola eller myndighet).

Leva bättre med CF

Välkommen att ta del av aktuell och nyttig information om kost, motion och andningsgymnastik vid Cystisk Fibros!

LÄS MER

Biokemiskt

Biokemiska förklaringar; Cftr-aktivering och Airway Surface Liquid (ASL) Det finns även försök till att förklara vad som händer rent biokemiskt i kroppen hos en person med CF när vi tränar. Vid hårt fysisk…

LÄS MER

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är livsviktigt i behandlingen av Cf, den gör det lättare bli av med sega slemmet i luftvägarna, stärker musklerna vilket behövs vid andningsgymnastiken och bidrar till att risken att drabbas av…

LÄS MER

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är livsviktigt i behandlingen av Cf, den gör det lättare bli av med sega slemmet i luftvägarna, stärker musklerna vilket behövs vid andningsgymnastiken och bidrar till att risken att drabbas av…

LÄS MER

Magen

Magen är ett ämne som ibland kan komma lite i skymundan men för den som har regelbundna magsmärtor kan det påverka hela livet och hur mycket man kan äta och hur mycket man…

LÄS MER

Träna vid CF

En viktig och annorlunda del i vår behandlingsregim för CF är införandet av fysisk träning redan från början, med syfte att bevara fysisk kapacitet istället för att försöka återställa det som gått förlorat….

LÄS MER

Vikten med vikten

Att orka äta, äta för att orka Vikten har stor betydelse vid Cf men det är flera faktorer förrutom att få i sig maten som gör det svårt att gå upp och bibehålla…

LÄS MER

Andningstekniker

Andningstekniker används för att få upp slemmet hur lungorna. Det finns ingen standardteknik som passar alla utan, med hjälp av sin fysioterapeut hittar man en individuell rutin som passar dig bäst. Innan dessa…

LÄS MER

Andningsgymnastik

Andningsgymnastik ingår i behandlingsmetoderna vid Cystisk fibros för att få upp slemmet ur lungorna. Andningsgymnastik vid CF innefattar både inhalation av slemlösande läkemedel, för att lösgöra slemmet och med hjälp av olika andningstekniker…

LÄS MER

Essentiella fettsyror

Essentiella fettsyror är fettsyror som vi får genom kosten på samma sätt som vitaminer, eftersom kroppen inte själv kan tillverka dessa byggstenar. Ända sedan 80-talet har CF-vården i Sverige talat sig varm för…

LÄS MER

Vitaminer och mineraler

Din kropp behöver vitaminer för att hjälpa den att växa, fungera och bekämpa infektion. Vid Cf kan det ibland behövas ett extra tillskott av dessa. Vid Cystisk Fibros är det känt att man…

LÄS MER

CFRD-diabetes

En vanlig följdsjukdom vid Cystisk fibros är Cystisk fibrosrelaterad diabetes (CFRD) som orsakas av en successivt försämrad bukspottkörtel. Diabetes är en mycket vanligt hos många personer med Cf och utvecklas under tid. CF-relaterad…

LÄS MER

Inhalationsläkemedel

Vid Cystisk fibros inhalerar man oftast två gånger per dag, därefter andningsgymnastik för att mobilisera slem från lungan. Inhalationerna består av behandling med slemlösande och bronkvidgande läkemedel.

LÄS MER

BERÄTTA FÖR ANDRA