Citronfjärilen | Andningstekniker • Citronfjärilen

Andningstekniker

KUNSKAPSBANKEN
10 juni, 2021

Andningstekniker används för att få upp slemmet hur lungorna. Det finns ingen standardteknik som passar alla utan, med hjälp av sin fysioterapeut hittar man en individuell rutin som passar dig bäst.

Innan dessa tekniker påbörjas börjar man alltid med att inhalera slemlösande medicin, för att lösgöra slemmet. Därefter med hjälp av andningstekniker och olika hjälpmedel som pep-mask, flutter jobbar man upp slemmet. Det räcker inte att enbart hosta eller harkla upp det slem som sitter högst upp i halsen, utan mycket av slemmet sitter djupt i lungorna och behöver jobbas upp med dessa tekniker.

Olika andningstekniker man kan använda:

AD-andning

Autogenic Drainage, AD, är en metod som introducerades successivt under 90-talet i andningsgymnastiken för personer med CF men den lanserades som andningsteknik redan 1967 av Jean Chevaillier.

AD går ut på att man med speciell teknik andas upp sitt slem utan att hosta. Man lär sig ”andas genom slemmet” på olika nivåer i luftvägsträdet, med lagom stora flöden och vid olika lungvolymer.  Man lär sig andas ut på ett suckliknande sätt långt perifert ut i luftvägarna för att sedan när man kommer ned till slemmet försöka hitta rätta utandningsflöden och lägga till lite muskelkraft så att man får slemmet att flytta på sig, det viktiga är att hitta lagom … för mycket kraft och flöden så blir det bara luftvägsavstängning, för låga flöden så flyttas inte slemmet.

Metoden är synnerligen effektiv och skonsam för luftvägarna men det kan ta lite tid att lära sig då man måste kunna kontrollera sina hostretningar så att man andats upp slemmet så centralt så det kan harklas/hostas upp.

Man kan kombinera inhalation med AD andning, på så sätt sparar man tid och det kan även underlätta för AD tekniken att använda munstycke under behandlingen.

För att läsa mer kan man gå in på engelska CF föreningens hemsida eller läsa Lousie Lannefors Cf – sjukgymnast och forskares studie och självfallet tillsammans med sin sjukgymnast gå igenom tekniken, då AD-andning anpassas efter varje individ för bästa effekt.

Huffar

Huffen är en forcerad utandning som ger en dynamisk kompression av luftvägarna och därmed turbulens av luftströmmen.
Det är viktigt att lära sig ”huffa” vid olika lungvolymer och med olika mycket muskelkraft för att komma åt slem som sitter långt ut i luftvägsträdet.

Att “huffa” innebär att andas ut fort med halvöppen mun för att lösgöra och kunna spotta ut slem som redan sitter högt upp.

En del får huvudvärk efter sin Andningsgymnastik, som kan bero på fel teknik,  för att undvika detta, tag kontakt med din sjukgymnast så ni tillsammans kan hitta rätt teknik på det mest skonsamma sättet för luftvägar och muskulaturen.

Även ofrivillig rethosta kan bidra till spänningar i muskler och ev. huvudvärk, så stretcha gärna muskler som blir för spända och se till den position du sitter/ligger i när du jobbar är bekväm.

Pep-motstånd

PEP står för postivt utandningsmotstånd. Motståndet kan användas på olika sätt,

1) PEP
man använder motståndet på utandningen. Det minskade utandingsflödet gör att man inte hinner andas ut all luft innan ett nytt andetag måste tas vilket innebär att man ”tankar luft”,  och på så sätt kan avstängda luftvägar öppnas upp och man får in  luft bakom slemmet och kan sedan i kombination med ex huffar lossa och avlägsna slemmet.

2) HIPEP
High Positive expiratory Pressure
Här använder man motståndet på utandningen för att sänka sin lungvolym till skillnad från PEP där man temporärt höjer den.
Tekniken bygger på att med rätt utandningsmotstånd minskar flödeshastigheten och de mindre luftvägarna kan hållas öppna och på sätt kan man mobilisera slem som sitter perifert.

3) OScPEP
ytterligare ett sätt att använda motstånd på utandningen är att använda Flutter/aerobica/acapella som ger ett intermittent oscillerande motstånd på utandningen.  Metoden  bygger på  att man lossa slem långt perifert i luftvägsträdet och att evakuera instängd luft.

Fysisk aktivitet/träning LÄNK

Genom puls-andningsfrekvens höjande aktivitet får man såväl ökad cirkulation som ventilation, den slemmobilserande effekten får man både av ökad ventilation och ökad andetagsvolym, man får in luft i avstängda luftvägar. Man varvar pulshöjande övningar med inlagda pauser för huff/hosta.

BERÄTTA FÖR ANDRA