Citronfjärilen | FJÄRILARNA • Citronfjärilen

Tillsammans

AKTIVITETER

Vi vill hjälpa till och möta de behov som vi med CF/PCD har och ordna aktiviteter utifrån det.

Träna med Fjärilarna

Vi har träningspass online fredagar och söndagar. Härlig träningsglädje tillsammans i specialutformade pass för oss med CF och PCD.
Träning är livsviktigt för personer med CF både andningsgymnastik och fysisk träning, allt från att lyfta vikter till dans, löpning och yoga

Det är roligare att träna många tillsammans men personer med CF är mycket infektionskänsliga och en luftvägsinfektion eller lunginflammation kan vara dödlig. Därför tvingas man ofta att träna ensam hemma, för att undvika smitta på gym och i andra träningslokaler. Dessa onlinepass är ett utmärkt

Glöm inte att barn, ungdomar och vuxna som lever med CF kan ansöka om bidrag från Fonden Citronfjärilen till träningsredskap och fysisk aktivitet.

Fika med Fjärilarna

Nu i höst börjar vi med – Fika med fjärilarna. En mysig fikastund på söndagseftermiddagar då vi träffas och pratar online. Vi kommer att ses “hemma hos” olika värdar vid varje tillfälle och prata kring ett tema som är baserat på deras erfarenheter. Temana kommer att handla om Cf, tankar, känslor och allt som hör Cf-livet till.
Detta känns extra angeläget nu under covid då många inte träffar släkt och vänner.

BERÄTTA FÖR ANDRA