Citronfjärilen | Berättelser från CF:are • Citronfjärilen

Livsavgörande

Berättelser


Under maj i år ville vi belysa vad det innebär att få Kaftrio, hur det förändrat livet och även vad det innebär att vänta och hoppas få tillgång till medicinen. Maj månad är CF awareness month och då uppmärksammas Cystisk fibros, CF, över hela världen för att öka kunskapen om den svåra kroniska sjukdomen.

Vi ställde frågan till de som fått Kaftrio- Hur har Kaftrio förändrat ditt liv? till de fåtal svårt sjuka CF:are som redan behandlas med Kaftrio (genom compassionate use-program eller efter deltagande i kliniska studier)


Vi ställde även frågan till de som väntar på Kaftrio -”Vad skulle Kaftrio betyda för dig?”

Det var spännade, glädjande och hoppingivande att få ta del av alla de positiva effekterna och förbättringar Kaftrio gett. Flera kände att de fått ett helt nytt liv!

De berättelser vad det skulle innebära att få tillgång till Kaftrio, gav insikt hur livsomvälvande det skulle vara och den jobbiga väntan, frustrationen på att få en medicin som finns, men inte är tillgänglig för oss i Sverige.

VILL DU VARA MED?

Om du vill dela din berättelse om dina effekter av att ha fått medicinen, maila oss.

BERÄTTA FÖR ANDRA