Citronfjärilen | OM OSS • Citronfjärilen

Vi kämpar tillsammans

DET HÄR ÄR VI, FONDEN CITRONFJÄRILEN

Fonden Citronfjärilen är en ideell förening, där styrelsen arbetar i enighet med dess stadgar. Vi är i en handfull engagerade CF:are och anhöriga som arbetar ideellt med de frågor som vi brinner för. Vi bedriver även projekt med bidragsmedel, exempelvis från Allmänna arvsfonden.  Fonden Citronfjärilen startades 2015 av Lisa Alexandersson, som själv har Cystisk Fibros. 

Information och samarbete

Föreningen Fonden Citronfjärilen arbetar för att göra livet bättre för CF/PCD-patienter. Vårt ändamål är att barn och vuxna med CF ska kunna söka ekonomiskt stöd för att köpa viktiga träningsredskap som kan öka livskvaliteten. Vi informerar myndigheter, vården, skolan och allmänheten för att öka kunskapen och förståelsen om vad det innebär att leva med CF och PCD.
Vi vill även utbyta information och visa vårt stöd för andra CF:are i världen. Vi är medlemmar i CF Europe och samarbetar med andra CF-organisationer i världen.

LADDA NER VÅRA RAPPORTER

BERÄTTA FÖR ANDRA