Citronfjärilen | LEVA BÄTTRE • Citronfjärilen

WORKSHOPS

Leva bättre med CF

Välkommen att ta del av aktuell och nyttig information om kost, motion och andningsgymnastik vid Cystisk Fibros!

I sju fullmatade workshopavsnitt kan du som har CF eller är anhörig rusta dig med konkreta verktyg för att få en bättre vardag. Jobbar du inom vården ger filmerna ökad kunskap om vad som krävs för en effektiv egenbehandling.

Deltagare är Mikael Nilsson dietist och Ulrika Dennersten sjukgymnast/fysioterapeut från CF-teamet på Lunds Universitetssjukhus. Workshopavsnitten är resultatet av projektet Leva bättre med Cystisk Fibros .

Filmerna belyser många aspekter av CF och det är viktigt att påpeka att alla inte drabbas av allt. Det kan vara bra att barn ser på filmerna tillsammans med en vuxen. Rådgör alltid med läkare innan du gör förändringar i din behandling. 

När du tagit del av filmerna/Kunskapsbanken vill vi gärna att du fyller i vår enkät. De finns två varianter, en för dig som har CF eller är anhörig och en för dig som är sekundär målgrupp (vård, skola eller myndighet).

AVSNITT 1

Svårigheter att gå upp i vikt och behålla den är något som många med CF har upplevt i olika utsträckning. Luftvägsinfektionerna och den dagliga behandlingen tar mycket energi och dessutom har personer med CF också ett försämrat näringsupptag i tarmarna. Därför behövs stor mängd och extra bra mat för att uppnå en god hälsa. Dietist Mikael ger förklaringar och råd i avsnittet.

AVSNITT 2

CF påverkar flera organ i kroppen och mag- tarmkanalen är därför påverkad hos de flesta på något sätt. Det är vanligt med magsmärtor, omväxlande lös och trög mage, sura uppstötningar och uppsvälldhet, vilket ger stor påverkan på livskvaliteten. Ibland kan magen förbättras om man justerar intaget av matsmältningsenzymer. Även förändringar i kosten kan ha positiva effekter, vilket Mikael belyser i det här avsnittet.

AVSNITT 3

Diabetes är en följdsjukdom till CF, som ungefär hälften av de vuxna patienterna drabbas av. CF påverkar bukspottskörteln, som ska producera både matsmältningsenzymer och insulin. CF-relaterad diabetes (CFRD) är en särskild typ av diabetes som har likheter med både typ-1 och typ-2-diabetes. Det finns några särskilda saker att tänka på kring blodsockernivåer och dess påverkan på bakterietillväxt och inflammation. Det och fler saker tas upp av Mikael i detta avsnitt.

AVSNITT 4

Fysisk aktivitet är livsviktigt i behandlingen av CF. Att röra på sig gör det lättare bli av med det sega slemmet i luftvägarna, det stärker musklerna och minskar risken för benskörhet. Vad är det egentligen som händer i lungorna vid träning? Och hur får vi in fysisk aktivitet som en del i den dagliga behandlingen? Det berättar sjukgymnast Ulrika om i avsnitt fyra.

AVSNITT 5

I det femte avsnittet berättar Mikael om hur behovet av vitaminer och mineraler ser ut vid CF. Ofta finns en brist på A, D, E och K-vitamin, vilket beror på att personer med cystisk fibros har svårt att absorbera fetter, vilket i sin tur göra att de fettlösliga vitaminerna blir svårare att absorbera. Det kan även finnas behov extra mineraler, för att sammantaget få ett bra immunförsvar och stärka kroppen mot infektionerna.

AVSNITT 6

Andningsgymnastik vid CF innefattar både inhalation av slemlösande läkemedel och andningstekniker för att förflytta slemmet så att man kan spotta upp så mycket som möjligt. Behandlingen görs dagligen. Om olika inhalationsmediciner och vad som händer i lungorna vid autogent dränage berättar Ulrika i detta avsnitt.

AVSNITT 7

Dietist Mikael Nilsson och sjukgymnast Ulrika Dennersten, CF-teamet i Lund, svarar på frågor från projekt-forumet. Bland annat handlar det om hur man ska hitta ork och motivation för att orka med den krävande dagliga behandlingen.

Här kan du läsa mer om projektet Leva bättre med CF.

BERÄTTA FÖR ANDRA