Citronfjärilen | Andningsgymnastik • Citronfjärilen

Andningsgymnastik

KUNSKAPSBANKEN
10 juni, 2021

Andningsgymnastik ingår i behandlingsmetoderna vid Cystisk fibros för att få upp slemmet ur lungorna.

Andningsgymnastik vid CF innefattar både inhalation av slemlösande läkemedel, för att lösgöra slemmet och med hjälp av olika andningstekniker och olika redskap sedan förflytta det sega slemmet loss och upp så att man kan spotta upp så mycket slem som möjligt.

För de yngre barnen ersätter mer lekfulla andningsövningar men fr.a. fysisk aktivitet de mer tidskrävande andningsteknikerna som de äldre använder. Fysisk träning fungerar som så kallad slemmobiliserade behandling, en joggingtur i kombination med en teknik bestående av forcerade utandningar och kontrollerad hosta/huffar.

Tids- och energikrävande behandling

Andningsgymnastiken kan ta allt från 20 minuter till 4 timmar per dag beroende på sjukdomsbild. Andningsgymnastiken utförs oftast två gånger per dag, enligt ordination.

Tidsbrist angavs som den främsta orsaken till att man inte alltid lyckades fullt ut med sin andningsgymnastik, i den enkät som genomfördes inom ramen för projektet. 53% angav att tidsbrist hade ganska eller mycket stor inverkan på hur väl andningsgymnastiken fungerade.

Många angav att de tyckte andningsgymnastiken var tråkig och för att göra den lite mer rolig var det många som lyssnade på musik eller tittade på film samtidigt. Dock så kan det ha en negativ inverkan på förmågan att lyckas väl med andningsgymnastiken om man försöker vinna tid och göra annat samtidigt, så att man då slarvade med andningstekniken – något som en majoritet angav bidrog till en sämre kvalitet på andningsgymnastiken i olika grad.

Av alla svarande uppgav 70% angav dock att andningsgymnastiken upplevdes som en självklar del av vardagen och 82% uppgav i olika grad att de mår så pass mycket bättre av andningsgymnastiken att den upplevs som positiv.

BERÄTTA FÖR ANDRA