Citronfjärilen | Lev bättre med Cystisk Fibros

VÄLKOMMEN TILL FONDEN CITRONFJÄRILEN

Fonden Citronfjärilen är en stöd- och intresseförening som arbetar för att skapa bättre livskvalité för personer med Cystisk fibros eller PCD. Fysisk aktivitet är en livsviktig del av behandlingen, tillsammans med daglig medicinering och andningsgymnastik. Fonden Citronfjärilen ger bidrag till träningsredskap som gör den tuffa dagliga behandlingen hemma effektivare. Vi arbetar även för att skapa ökad förståelse om vad det innebär att leva med de svåra kroniska sjukdomarna, samt driver projekt för att skapa bättre levnadsvillkor för de drabbade.  Vi är medlemmar av CF Europe och vi utbyter även information och visar vårt stöd för andra Cf :are i världen.

VÅRA SENASTE ARTIKLAR

Leva bättre med CF

Välkommen att ta del av aktuell och nyttig information om kost, motion och andningsgymnastik vid Cystisk Fibros!

LÄS MER

Workshopfilmerna

Välkommen att ta del av aktuell och nyttig information om kost, motion och andningsgymnastik vid Cystisk Fibros!

LÄS MER

Biokemiskt

Biokemiska förklaringar; Cftr-aktivering och Airway Surface Liquid (ASL) Det finns även försök till att förklara vad som händer rent biokemiskt i kroppen hos en person med CF när hen tränar. Vid hårt fysisk ansträngning sker många biokemiska processer i kroppen även hos friska men det som är särskilt intressant för just CF är att den…

LÄS MER

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är livsviktigt i behandlingen av Cf, den gör det lättare bli av med sega slemmet i luftvägarna, stärker musklerna vilket behövs vid andningsgymnastiken och bidrar till att risken att drabbas av benskörhet dessutom nästan verkar elimineras helt. Fysisk aktivitet utvecklades som en alternativ slemmobiliseringsmetod i Sverige i början av 80-talet. I Lund gjordes…

LÄS MER

ANSÖK
ANSÖK

Fonden har som ett av sina ändamål att ge bidrag till utrustning, resor och aktiviteter för att möjliggöra ett bättre, aktivare och längre liv.

GE BIDRAG
GE BIDRAG

När du ger en gåva till oss bidrar du till vårt ändamål att öka livskvaliteten för barn, ungdomar och vuxna med CF och PCD.

SHOPPA
SHOPPA

När du köper en av våra produkter bidrar du till att barn, ungdomar och vuxna som lever med CF eller PCD får möjlighet till ett längre, rikare liv. 

BERÄTTA FÖR ANDRA