Citronfjärilen | ARTIKLAR • Citronfjärilen

Leva bättre med CF

Välkommen att ta del av aktuell och nyttig information om kost, motion och andningsgymnastik vid Cystisk Fibros!

LÄS MER

Workshopfilmerna

Välkommen att ta del av aktuell och nyttig information om kost, motion och andningsgymnastik vid Cystisk Fibros!

LÄS MER

Kunskapsbanken

I projketet Leva bättre med CF kommer nu andra enkäten som handlar om tidsåtgång. Denna är ett stöd i att synliggöra hur mycket tid personer med CF och deras familjer får ägna åt sjukdomen i snitt. Var med och fyll i, ditt svar är viktigt!

LÄS MER

CF awareness month

Maj är Cystisk Fibros Awareness Month!Under maj månad uppmärksammas sjukdomen Cystisk fibros, CF, över hela världen.

LÄS MER

Debatt: Särläkemedel räddar liv i pandemin – de måste få kosta!

Debatt: Särläkemedel räddar liv i pandemin – de måste få kosta!
Medicinen Kraftrio är i många fall skillnaden mellan liv och död för Cystisk fibros-sjuka runt om i världen. För att bli tillgänglig även för svenska patienter behöver Kaftrio ingå i högkostnadsskyddet. Nu kommer oroväckande signaler om att förhandlingarna har strandat.  Ett nej skulle innebära…

LÄS MER

Säg ja till Kaftrio

Fonden Citronfjärilen har skickat ett öppet brev till de regionpolitiker som tar beslut om ifall det livsavgörande läkemedlet Kaftrio ska ingå i högkostnadsskyddet och komma alla Sveriges Cystisk fibros-patienter till del.

LÄS MER

BERÄTTA FÖR ANDRA