Citronfjärilen | PRESSMEDDELANDE 2024-05-16 • Citronfjärilen

PRESSMEDDELANDE 2024-05-16

Cystisk fibros hindrar inte Kristian Persson:
Nytt läkemedel har gett rösten tillbaka

Kristian Persson, sångare och musiker med sjukdomen cystisk fibros, släpper låten ”Shine a light”. Men för Kristian har sången inte alltid varit självklart. För människor med CF är hostattacker vanliga och därmed ett hinder om man vill sjunga. Tack vare det nya läkemedlet Kaftrio har Kristians hälsa förbättrats enormt, och idag kan han sjunga obehindrat.

Under maj månad uppmärksammas Cystisk fibros (CF) över hela världen för att öka medvetenheten om denna kroniska sjukdom som främst påverkar lungorna och matsmältningssystemet.

– När jag fick förfrågan om jag ville skapa musik för att uppmärksamma CF Awareness Month tackade jag genast ja. Jag vill gärna visa att det finns hopp i kampen på väg mot det friska, säger Kristian. 

För Kristian har sången inte varit självklart. För människor med CF är hostattacker ett vanligt symptom vilket är ett hinder om man vill sjunga. Tack vare det nya läkemedlet Kaftrio har Kristians hälsa förbättrats enormt och idag kan han sjunga obehindrat.

– Kristian, och hans sång, är bevis på den fantastiska utvecklingen som sker inom forskning, säger Lisa Alexandersson, ordförande i stöd- och intresseföreningen Fonden Citronfjärilen. Det nya läkemedlet Kaftrio, som har bara funnits tillgängligt i Sverige i 1,5 år, gör att CF:are plötsligt kan planera en livsstil – ja, till och med en framtid – som tidigare varit omöjlig. 

Det är just den positiva utvecklingen som Fonden Citronfjärilen vill uppmärksamma under årets CF Awareness Month.

– Med Shine a light vill jag ge inspiration och hopp till alla som kämpar, vare sig det gäller sjukdomen cystisk fibros eller andra utmaningar, avslutar Kristian.

Lyssna på Shine a light

BERÄTTA FÖR ANDRA