Citronfjärilen | Leva bättre med CF • Citronfjärilen

Leva bättre med CF

KUNSKAPSBANKEN
20 september, 2021

Välkommen att ta del av aktuell och nyttig information om kost, motion och andningsgymnastik vid Cystisk Fibros

Vi presenterar en workshop-serie på sju filmade avsnitt samt en kunskapsbank. I filmerna kan du som har CF eller är anhörig rusta dig med konkreta verktyg för att få en bättre vardag. Du som jobbar inom vården kan få en ökad förståelse och kunskap om vad som krävs för en effektiv egenbehandling.

Avsnitten hittar du här, de handlar om:

Experterna som deltar är dietist Mikael Nilsson och fysioterapeut Ulrika Dennersten från CF-teamet vid Lunds Universitetssjukhus. De delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter vid Cystisk fibros.

Projektet Leva bättre med CF drivs av Fonden Citronfjärilen med bidrag från Allmänna arvsfonden. Målet är att ge bättre hälsa och ökad livskvalitet för oss som lever med CF. Det ska också synliggöra hur vardagen med CF ser ut, stärka oss som patientgrupp och ge möjlighet för sjukvården och myndigheter att få bättre förståelse för vår situation.

De filmade workshopavsnitten är resultatet av projektet Leva bättre med Cystisk Fibros, som har verkat för ökat erfarenhetsutbyte mellan personer med CF, undersökt vad som skapar problem i vardagen samt inhämtat den senaste forskningen.

BERÄTTA FÖR ANDRA