Citronfjärilen | MAY CF Awareness Month • Citronfjärilen

Under maj månad uppmärksammas sjukdomen Cystisk fibros, CF, över hela världen. Syftet är att öka kunskapen om CF och berätta om vardagen med denna svåra kroniska sjukdom.

I Sverige är det idag ca 700 personer som har Cystisk Fibros. Ungefär en av 35 personer i Sverige bär på anlaget till sjukdomen.

CF var tidigare en barnsjukdom, men tack vare bättre vård och forskning, lever de med CF till vuxen ålder.

Var med du också!

Hjälp till att uppmärksamma Cystisk fibros under maj månad. Du kan exempelvis berätta om hur det är att leva med CF eller hur det är att vara nära anhörig, på sociala medier, på ditt jobb eller på andra sätt.

Följ och dela våra inlägg på facebook och instagram.#fondencitronfjarilen #levamedcf

Det tar bara några minuter och tillsammans gör vi stor skillnad!

BERÄTTA FÖR ANDRA