Citronfjärilen | Var med och berätta - CF Awareness month • Citronfjärilen

Maj månad är CF awareness month över hela världen då vi tillsammans uppmärksammar sjukdomen Cystisk fibros.


Var med du också genom att skriva ett inlägg om CF och din vardag. Vi delar gärna era berättelser i våra kanaler i sociala medier denna månad eller när som helst under året oavsett vilken koppling du har till CF.
Fonden Citronfjärilen vill ge kunskap om CF och tillsammans med din historia om Cystisk fibros får fler förståelse hur det är att leva med en kronisk sjukdom och hur vår vardag ser ut.
Tagga gärna din CF-berättelse på sociala medier med hashtaggen #CFawareness #fondencitronfjarilen.

May is Cf Awareness Month. Under maj månad uppmärksammas Cystisk fibros, CF, över hela världen för att öka kunskapen om den svåra kroniska sjukdomen. I Sverige har ca 700 personer den genetiska sjukdomen och en av 35 personer bär på anlaget. CF var tidigare en barnsjukdom, men tack vare bättre vård och forskning når många med CF vuxen ålder.

BERÄTTA FÖR ANDRA