Citronfjärilen | Våra enkäter • Citronfjärilen

Här kommer vår första enkät för projektet “Leva bättre med CF”.

I denna enkät – ”Andningsgymnastik, fysisk aktivitet och kost – svårigheter och lösningar” vill vi kartlägga hur egenvården fungerar i vardagen.

Era svar är värdefulla och helt anonyma. De kommer att bidra till att kunna ge en mer verklighetsnära bild av hur livet med CF kan se ut.

Om du har några frågor eller funderingar kontakta projektledare Bibbi Goldea: bibbi.goldea@fondencitronfjarilen.se

Vi ser framemot ditt deltagande, du med CF eller föräldrar till barn med CF.

Delta och dela gärna!

– – –
Leva bättre med Cystisk Fibros är ett ettårigt projekt som drivs av Fonden Citronfjärilen med stöd av Arvsfonden. Har du CF eller är nära anhörig med ansvar för behandlingen för en person med CF och vill delta i forumet?

Gå in på projektsidan  för att få veta mer och vill du gå med i vårt projektforum gör du det här

BERÄTTA FÖR ANDRA