Citronfjärilen | FAQ Trikafta • Citronfjärilen

Här kommer en sammanställning vi har gjort om Trikafta med de vanligaste frågorna: Vad är Trikafta? Vilken effekt har Trikafta?

Vad är Trikafta?

Trikafta är ett kombinationspreparat bestående av tre verksamma substanser: Ivacaftor, Tezacaftor, samt Elexacaftor. Tillsammans kan dessa tre verksamma substanser få det defekta Cftr-proteinet att fungera lite bättre hos alla dem som har minst en f508del-mutation. 

Vilken effekt har Trikafta?

Fas-3-studierna som godkännandet hos det amerikanska läkemedelsverket FDA baserades på, visar följande förbättringar i snitt, vid 24 veckor.

*(mängden luft som en person kan blåsa ut på en sekund vid ett spirometritest)

** Exacerbation är en förvärring av den bakteriella infektionen i lungorna, dvs att bakterierna som vanligtvis finns i lungorna växer till sig.

Mer om de kliniska fas-3-studierna:

Läs hela FAQ här

BERÄTTA FÖR ANDRA