Citronfjärilen | Donationsveckan • Citronfjärilen

Idag börjar donationsveckan – en vecka som belyser att organdonation räddar liv. För oss med Cystisk fibros är sista utvägen att få nya lungor genom transplantation. Vi vill därför påminna om hur viktigt det är att du gör din vilja kring organdonation känd. Den går snabbt och enkelt att fylla i på socialstyrelsens hemsida.

DONATIONSVECKAN är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation.
I snitt dör en person i veckan pga av att organbristen är så stor.

Var med du också!

Hjälp till att uppmärksamma Cystisk fibros och vikten att ta ställning till organdonation. Du kan exempelvis berätta om hur det är att leva med CF eller hur det är att vara nära anhörig, på sociala medier, på ditt jobb eller på andra sätt.

Följ och dela våra inlägg på facebook och instagram.#fondencitronfjarilen

Det tar bara några minuter och tillsammans gör vi stor skillnad!

BERÄTTA FÖR ANDRA