Citronfjärilen | Ja till Kaftrio • Citronfjärilen

Ja till Kaftrio – vi vill uppmärksamma vårt behov att få tillgång till Kaftrio och att det ska ingå i läkemedelsförmånen och högkostnadsskyddet.

Kaftrio är ett banbrytande läkemedel producerat av Vertex Pharmaceuticals, som hanterar de bakomliggande orsakerna till sjukdomen Cystisk Fibros vilket hjälper lungorna att fungera mer effektivt, detta sker på celllnivå. Dessa läkemedel kallas för Cftr-modulerare. De får cftr-proteinet i epitelcellerna att fungera bättre eftersom de får en del av det defekta Cftr-proteinet att fungera normalt.

Kliniska prövningar har visat att Kaftrio är livsförändrande för 90% av patienterna med sjukdomen.

Skriv gärna under namninsamlingen Johanna Modig startat för att vi ska vårt behov att få tillgång till Kaftrio.

BERÄTTA FÖR ANDRA