Citronfjärilen | Vertex uttalande om TLV's negativa besked gällande Kaftrio • Citronfjärilen

Beslut fattat av Nämnden för Läkemedelsförmåner den 25 mars 2021.

Vertex vill uttrycka sin besvikelse över att Nämnden för Läkemedelsförmåner efter beredning av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat att Kaftrio® (ivakaftor/tezakaftor/elexakaftor) i kombination med ivakaftor inte ska ingå i subventionen och högkostnadsskyddet för behandling av patienter med cystisk fibros (CF) i Sverige.

Vertex närvarade vid Nämndens sammanträde torsdagen den 25 mars 2021 och bad då om en fortsatt dialog och diskussion. Att säkerställa att patienter med CF i Sverige kan behandlas med godkända läkemedel så snart som möjligt är av fortsatt hög prioritet för Vertex.

Vertex är fast beslutna att fortsätta samarbeta med TLV och regionerna för att nå en kreativ, innovativ och hållbar lösning som är acceptabel för alla parter, såsom vi 2018 gjorde för annan CF-behandling

Vertex CF-läkemedel är subventionerade i mer än 25 länder i världen, inklusive Finland, Danmark, Irland och Storbritannien.

Läs mer om Kaftrio och Ja till Kaftrio

BERÄTTA FÖR ANDRA