Citronfjärilen | Kunskapsbanken • Citronfjärilen

Välkommen att ta del av aktuell och nyttig information om kost, motion och andningsgymnastik vid Cystisk Fibros!

Kunskapsbankens innehåll bygger på den samlade kunskapen som vi har diskuterat och tagit fram under detta projekt i olika former. Den är både tänkt som ett komplement till workshopfilmerna och riktar sig såväl till en intresserad allmänhet, som till den primära målgruppen; vi som själva lever med CF.

Vi har även genomfört anonyma enkäter för att få en bättre bild av hur vi upplever egenvården och hur mycket tid den tar.

BERÄTTA FÖR ANDRA