Citronfjärilen | Workshopfilmerna • Citronfjärilen

Välkommen att ta del av aktuell och nyttig information om kost, motion och andningsgymnastik vid Cystisk Fibros!
I våra sju fullmatade workshopavsnitt kan du som har CF eller är anhörig, rusta dig med konkreta verktyg för att få en bättre vardag. Jobbar du inom vården ger filmerna dig en ökad förståelse och kunskap om vad som krävs för en effektiv egenbehandling.

Experterna som deltar är dietist Mikael Nilsson och sjukgymnast Ulrika Dennersten från CF-teamet på Lunds Universitetssjukhus. De delar här med sig av sin kunskap och sina erfarenheter vid Cystisk fibros. De har även varit med i utformning av innehållet.

Workshopavsnitten belyser flera olika aspekter av sjukdomen samt behandlingen av Cystisk Fibros.

De filmade workshopavsnitten är resultatet av projektet Leva bättre med Cystisk Fibros, som har verkat för ökat erfarenhetsutbyte mellan personer med CF, undersökt vad som skapar problem i vardagen samt inhämtat den senaste forskningen.

BERÄTTA FÖR ANDRA