Citronfjärilen | Vad är Cystisk fibros-CF? • Citronfjärilen

Vad är Cystisk fibros-CF?


Cystisk fibros (CF) är en ärftlig livshotande sjukdom. Ungefär 70 000 personer är drabbade runtom i världen. I Sverige har närmare 700 personer CF och så många som var trettionde person är bärare av anlaget. Läs mer

May is Cf Awareness Month.
Under maj månad uppmärksammas Cystisk fibros, CF, över hela världen för att öka kunskapen om den svåra kroniska sjukdomen. Hjälp till att uppmärksamma Cystisk fibros under maj månad.
Du kan exempelvis berätta om hur det är att leva med CF eller hur det är att vara nära anhörig, på sociala medier eller på andra sätt.Följ och dela våra inlägg på facebook och instagram.

Det tar bara några minuter och tillsammans gör vi stor skillnad!

BERÄTTA FÖR ANDRA