Citronfjärilen | Varmt tack • Citronfjärilen

Varmt tack för ert engagemang!

Under maj månad har ni gillat och delat våra inlägg så att många fler har fått veta mer om Cystisk fibros.

Våra inlägg har tack vare era delningar visats över 30 000 gånger.

Särskilt tack vill vi ge till alla er som var med och berättade om era effekter och förhoppningar kring Kaftrio. Så spännade, glädjande och hoppingivande att få ta del av era positiva förbättringar av Kaftrio och era nya liv!

Berättelserna vad Kaftrio skulle betyda att få, gav insikt hur livsomvälvande det skulle vara. Den jobbiga väntan och frustrationen på att få en medicin som finns, men man ändå inte får.

Tack- Daniel, Emil, Lisa, Frida, Johanna, Myra, Anna, Josefine, Chivone, Tuva, Jennifer, Johanna och Elise.
Vi har skickat en gåva till er!

/Lisa Alexandersson
Ordförande Fonden Citronfjärilen

BERÄTTA FÖR ANDRA