Citronfjärilen | Cf: are berättar • Citronfjärilen

Berättelser


Under maj i år ville vi belysa vad det innebär att få Kaftrio, hur det förändrat livet och även vad det innebär att vänta och hoppas få tillgång till medicinen. Maj månad är CF awareness month och då uppmärksammas Cystisk fibros, CF, över hela världen för att öka kunskapen om den svåra kroniska sjukdomen.

Vi ställde frågan till de som fått Kaftrio- Hur har Kaftrio förändrat ditt liv? till de fåtal svårt sjuka CF:are som redan behandlas med Kaftrio (genom compassionate use-program eller efter deltagande i kliniska studier)


Vi ställde även frågan till de som väntar på Kaftrio -”Vad skulle Kaftrio betyda för dig?”

Läs alla tolv berättelserna här, klicka vidare på respektive namn

BERÄTTA FÖR ANDRA