Citronfjärilen | JA till Kaftrio bild • Citronfjärilen

JA till Kaftrio bild

Vi uppmärksammar – JA till Kaftrio att läkemedlet ska ingå i läkemedelsförmånen.

Så här gör du din”Ja till Kaftrio”bild

  1. Klicka här: https://twibbon.com/support/ja-till-kaftrio#
  2. Klicka på ”Add to Twitter” eller ”Add to Facebook”
  3. Välj din profilbild, klicka sedan på ”Create Twibbon for… [Twitter el. Facebook]”.
  4. Din ”Ja till Kaftrio” bild skapas. Klicka sedan på ”Download image”.
  5. Nu är din bild klar. Laddar upp den som ny profilbild på din sida!

I höst kommer beslut att tas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV , Agneta Karlsson om läkemedlet Kaftrio ska ingå i läkemedelsförmånen. Kaftrio är ett revolutionerande läkemedel till de med Cystisk fibros.

Kaftrio rättar till grundorsaken på cellnivå till vid sjukdomen, så försämringen stoppas helt. *Effekterna av läkemedlet Kaftrio är revolutionerande:
Ökad lungfunktion
Minskat behov av antibiotika

Kliniska prövningar har visat att Kaftrio är livsförändrande för 90% av patienterna med sjukdomen.

Fonden Citronfjärilen hoppas och ser framemot att denna processen skyndas på, för varje månad som går utan medicinen, för varje infektion som ger skador på lungorna, försämras livskvaliteten och den förväntade livslängden.

/Fonden Citronfjärilen och JA till Kaftrio gruppen

BERÄTTA FÖR ANDRA