Citronfjärilen | Svenskar blir vårdflyktingar • Citronfjärilen

Svenskar blir vårdflyktingar

Den revolutionerande medicinen Kaftrio är tillgängligt i 31 länder, bl a Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Spanien, Tyskland, Österrike, Slovenien, Kroatien, Luxemburg, Frankrike, Italien och Storbritannien… men inte Sverige! Myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) anser att medicinen är för dyr.

Detta innebär nu att svenskar har blivit vårdflyktingar. Idag flyttar svenskar utomlands för att få tillgång till livsnödvändiga mediciner.

I artikeln kan du läsa om familjen Hjelm som flyttar till Spanien för att dottern Alice 12 år ska kunna behandla sin cystisk fibros med Kaftrio. Familjen kan inte vänta. För varje månad som går utan medicinen, för varje infektion som ger skador på lungorna, försämras Alice livskvalité och förväntade livslängd.

– Man tar heller ingen hänsyn till lidandet det innebär för både patienter och deras familjer, säger Charlotta, Alice mamma. Det kostar även pengar i form av sjukskrivningar, vårdbidrag och mediciner. Med Kaftrio kan CF-patienter leva ett nästintill vanligt liv, det vinner alla på, säger hon.

För att Alice ska kunna överleva blir familjen Hjelm och flera andra svenska CF:are vårdflyktingar.

TLV har sagt nej två gånger. Läkemedelsföretaget har lämnat in en tredje ansökan. Under hösten ska TLV och regionerna fatta ett nytt beslut om huruvida mirakelmedicinen Kaftrio ska komma Sveriges cystisk fibrossjuka till del, eller om våra liv är helt enkelt för dyra att rädda.

Vi kräver ett JA till Kaftrio!

BERÄTTA FÖR ANDRA