Citronfjärilen | JA till Kaftrio • Citronfjärilen

JA till Kaftrio

Upprop!
Fonden Citronfjärilen och Riksförbundet Cystisk Fibros bjuder in alla CF:are och anhöriga till demonstrationen ”Ja till Kaftrio”. Klicka här och delge att du kommer.

Datumet är torsdag 22 september kl. 08.00–12.00 utanför TLVs lokaler på Fleminggatan 14 i Stockholm.

Arrangörer är Fonden Citronfjärilen tillsammans med Riksförbundet Cystisk Fibros. Inbjudna är även Nätverket för SMA, NSMA.

För mer information kontakta:
• Fonden Citronfjärilen, Lisa Alexandersson, lisa.alexandersson@fondencitronfjarilen.se
• Riksförbundet Cystisk Fibros, Andreas Jarblad, andreas.jarblad@rfcf.se

BERÄTTA FÖR ANDRA