Citronfjärilen | Hurra det blev ett JA till Kaftrio! • Citronfjärilen

Hurra det blev ett JA till Kaftrio!

Idag fredag den 18 november fattade Tandvårds -och läkemedelsförmånsverket det efterlängtade beslutet om att subventionera det revolutionerande läkemedlet Kaftrio.

Kaftrio behandlar grundorsaken till sjukdomen Cystisk fibros på cellnivå, och stoppar försämringen. Även för de med redan skadade lungor är effekterna stora. Färre infektioner, minskat behov av tuffa antibiotikakurer, bättre lungfunktion och bättre livskvalitet. Barn som får Kaftrio tidigt kommer kunna leva ett närmast friskt liv.

Stort tack till allas insatser och bidrag för att nå detta mål. Det är verkligen HELA CF-communityns outtröttliga engagemang och arbete som har gett det här fantastiska resultat!

Det är en enorm glädje och lättnad att Kaftrio äntligen ingår i högkostnadsskyddet och därmed ger Sveriges Cf:are tillgång till behandling med Kaftrio. Vi ser fram emot lyckan och glädjen att kunna ta ett djupt andetag, att gå uppför en trappa utan att behöva hämta andan, att få energi över till mer än bara sjukgymnastik och medicinering, att äta det som är gott utan att få ont i magen, att orka ha ett jobb och inte vara sjukpensionär, att kunna skratta utan att börja hosta.

Sveriges Cf:are ser nu med glädje fram emot ett friskare och längre liv!

För de cirka 5–10 % Cf:are vars mutationer inte svarar på Kaftrio är forskningen hoppfull om att genterapi ska bli ett alternativ inom en inte alltför avlägsen framtid.

Läs TLVs beslut här

BERÄTTA FÖR ANDRA