Citronfjärilen | Acetylcystein • Citronfjärilen

Acetylcystein

Acetylcystein är det flera som inhalerar och kan vara ett alternativ att för dem som får biverkningar av Pulmozyme och/eller Hypertont koksalt.

Det finns få kliniska studier på Acetylcystein av den enkla anledningen att det är ett billigt läkemedel som ingen äger patent på och därför är det helt ointressant för läkemedelsföretag att lägga de pengar som krävs för stora kliniska studier. 

Det finns dock en prospektiv studie på CF-patienter på två olika CF-center i Minnesota USA från 2017. Där gick man igenom journaldata för barn i åldern 6-18 år och analyserade en grupp med patienter som inhalerade Acetylcystein och en som inte gjorde det.

I gruppen som inte inhalerade Acetylcystein, inhalerade de i något större utsträckning Pulmozyme och hypertont koksalt än i gruppen som inhalerade Acetylcystein Det visade sig att de som inhalerade Acetylcystein hade en betydligt mindre minskning av lungfunktionen på sikt än gruppen som inte inhalerade Acetylcystein. Försämringstakten för dem som inte inhalerade Acetylcystein var tre gånger högre.

Även Acetylcystein brus (peroralt) tycks ha effekt på lungfunktionen visar studien.

Acetylcystein inhalationsvätska verkar ha flera olika verkningsmekanismer som att kunna bryta ner biofilm. Detta är viktigt för att bryta ner den barriär som våra bakterier ofta har för att kunna överleva antibiotika. Acetylcystein sägs även kunna ha en direkt hämmande effekt på bakterietillväxten. Två studier med påvisbar effekt på bakterietillväxt, effekt på Pseudomonas aeruginosa, samt ökad effekt av Ciproxin vid samtidig användning och biofilm.

Acetylcystein tycks även kunna hämma tillväxt av olika typer av svamp i lungorna, samt eventuellt bryta ner svampars biofilm så att svampmediciner kan få bättre effekt.

En mycket intressant artikel beskriver hur inflammation gör att CF-slem bildar en extra seg kärna som just Acetylcystein kan lösa upp enligt deras labbstudier.

BERÄTTA FÖR ANDRA