Citronfjärilen | OLD - Ansöka • Citronfjärilen

 

Ansöka

Fonden har som ett av sina ändamål att ge bidrag till utrustning, resor och aktiviteter för att möjliggöra ett bättre, aktivare och längre liv.

Vilka kan ansöka:

 Bidrag kan ges till exempelvis:

Ansökan

Ansökan ska vara oss tillhanda:
1 November 
1 Maj 

Ansökan görs genom formulär på föreningen Fonden Citronfjärilens hemsida och skickas till:

Fonden Citronfjärilen
c/o Lisa Alexandersson
Regementsgatan 32C
903 36 Umeå

Bifoga

Beslut

Ansökningarna kommer behandlas av bidragsgruppen och därefter beslutas av styrelsen för Fonden Citronfjärilen

Lisa Alexandersson, Ordförande Fonden Citronfjärilen och samordnare, Umeå
Ulrika Dennersten, Sjukgymnast CF-teamet  Lund
Anna Ekenberg, Lillsved Idrottsfolkhögskola, Stockholm

Svar mailas inom en månad från ansökningsdatumet.
Frågor:  info@citronfjarilen.se

Ansökningsblanketten hittar du här

 

 

 

BERÄTTA FÖR ANDRA