Citronfjärilen | släng • Citronfjärilen

Vi uppmärksammar vårt behova att få Ja till Kaftrio.

Den svenska myndigheten Tandvårds-och läkemedelsörmånsverket TLV har sagt nej till att den nya medicinen Kaftrio, ska ingå i högkostnadsskyddet.Beslutet innebär att svenska patienter inte får tillgång till medicinen.

BERÄTTA FÖR ANDRA