Citronfjärilen | ENKÄTER • Citronfjärilen

Delta gärna

Enkäter – Projektet Leva bättre med CF

Vi som lever med CF tar merparten av ansvaret för vår egen vård i vardagen: den dagliga andningsgymnastiken, den fysiska aktiviteten, den omfattande kosten, medicineringen osv.

Syftet med vår första enkät i Projektet Leva bättre med CF är att kartlägga hur egenvården egentligen går till i vardagen; vad fungerar bra och vilka anpassningar har gjorts för att optimera egenvården? Vilka hinder uppstår i vardagen som kan göra det stundvis svårt att genomföra egenvården så väl som vi vill? Och hur lyckas vi överkomma dessa hinder?

En del av enkätfrågorna kommer även att syfta till förstärkt förståelse och dialog mellan patientgruppen och professionen för att professionen ska få bättre kunskap om hur egenvården faktiskt går till i praktiken och vilka hinder och svårigheter vi upplever, så att de bättre kan anpassa vårdinsatserna därefter.

Resultaten från enkäterna kommer att diskuteras i de filmade workshop-avsnitten, samt publiceras i våra kanaler, inom ramen för projektet “Leva bättre med Cystisk Fibros.

Enkäter

Under projektet kommer vi sammanlagt göra två enkäter. Nästa enkät kommer att syfta till att kartlägga hur mycket tid som Cystisk Fibros och behandlingen tar i anspråk av oss varje dag och över ett helt år.

Enkätsvaren är helt anonyma och vi hoppas så många som möjligt vill delta. Dela gärna till dina CF -vänner så de också har möjlighet att delta.
Om du har några frågor eller funderingar kontakta projektledare Bibbi Goldea: bibbi.goldea@fondencitronfjarilen.se

Enkät nr 2 – Tidsåtgång

Öppna enkäten i ett nytt fönster

Enkät nr 1 – Andningsgymnastik, fysisk aktivitet, kost – svårigheter och lösningar

Öppna enkäten i nytt fönster:

BERÄTTA FÖR ANDRA