Citronfjärilen | Träning vid Cf • Citronfjärilen

Orka det roliga

Träning vid CF

En viktig och del i vår behandlingsregim för CF är införandet av fysisk träning redan från början, med syfte att bevara fysisk kapacitet istället för att försöka återställa det som gått förlorat.

Rörelseekonomi vid träning

Vid regelbunden träning förbättras rörelseekonomi, dvs det går åt mindre energi för samma mängd utfört arbete. Detta märker man ofta i vardagen- man orkar bättre, man blir inte lika trött av vardaglig aktivitet som när man har en god kondition. Träning gör man får bättre ork träning och kondition. Det kan märkas ex när man går uppför en trappa, mindre andfådd och mindre ansträngde för benmusklerna.

Vikten av både muskelstyrka och god kondition

Under infektioner brukar man få både mer slem i lungorna och nedsatt ork. Då behövs det starka muskler för att orka med sin andningsgymnastik, så att inte träningsvärk och muskelsvaghet hindrar en från att orka göra sin andningsgympa.
Andningsgymnastiken är ett arbete, det kostar energi och för att orka krävs både muskelstyrka och god kondition.

God kroppskännedom

Vid regelbunden träning och har en god kondition får man god kroppskännedom. God kroppskännedom är viktigt vid CF, då kan man upptäcka försämringar i tid. När man bra kondition så “vänjer man sig inte lika lätt” att inte orka, man uppmärksammar snabbare att nu känns den träningen jag alltid brukar göra jobbigare och mer ansträngande.

Trapptestet – funktionell test i vardagen:

Klara trapporna upp till övervåningen i snabb takt utan att helt tappa andan.

Rörlighet i bröstkorgen

Rörligheten i bröstkorgen är otroligt viktig, om den blir stel kan man ju inte göra andningsgymnastik. För att kunna använda sina lungvolymer måste bröstkorgen vara rörlig.

Om vi har med fysisk aktivitet/träning redan från diagnos, bibehåller man normal muskelmassa och rörlighet. Det är så mycket lättare att bibehålla normal rörlighet istället för att behöva töja på stram muskulatur. 

När man har mycket slem och symtom från luftvägarna så har man lätt för att bli stram i musklerna på bröstkorgen, så därför är det viktigt att alltid försöka få in lite rörlighetsträning för bröstkorgens muskler och även se till att man får in några övningar för hållningsmusklerna då det är lätt att bli lite “framåtroterad” när man har mycket lungsymtom. 

Att tänja de andra musklerna efter uppvärmning är också viktigt för att motverka stelhet och ledvärk som är något vanligare när man har CF.

LÄGGA IN JEsper   rörlighet och styrka baksidan

När man går på gym och kör olika pass, HIT, bodypump, cross-fit osv får man detta “gratis” i paketet. Tränar man ex löpning, cykling är det viktigt att tänka på att lägga till någon övning för rörlighet och någon övning för hållningsmusklerna.

Motverka benskörhet

I studier har man sett att vid CF kan man lättare få benskörhet men vid träning , dvs all träning där man belastar skelettet ( dvs inte simning och cykling), så förebygger man benskörhet.

Vid fysisk aktivitet är målen:


Slemmobiliserande effekten

Bevara rörlighet i bröstkorgen

Normal hållning

Bygga upp och bevara ett skelett med god benstyrka

Bygga upp och bevara god kondition

Träna med syrgas

Vid CF, sätts syrgas in om man sjunker under 90% under längre perioder, dvs om man sjunker och inte återhämtar sig fort så. Men för att kunna träna med relativt hög intensitet så är syrgas ofta bra för att inte andnöd skall förhindra träningen. Om man tillför syrgas kan det även ha effekt på dyspné känslan och det kan vara det som gör att man orkar träna och inte kört helt slut på sig själv. 

Forskningen visar motstridiga resultat beträffande effekten av att träna med syrgas; en del förespråkar att anpassa intensiteten så att man inte sjunker ned under 90% men då nästan alla stora studier är gjorda på KOL patienter som är mycket äldre och ofta har fler sjukdomar, är det inte helt jämförbart med CF

Svårigheter och hinder för att kunna utföra sin träning

Trots vetskapen om att fysisk aktivitet är så viktig för hälsan vid CF kan det uppstå en del svårigheter som är specifika för CF. LÄNK FRÅGOR OCH SVAR för vidare läsning om vilka hinder som kan uppstå vid såväl träning, som resten av egenvården och vilka lösningar vi tillgriper för att hantera och överkomma svårigheterna.

BERÄTTA FÖR ANDRA