Citronfjärilen | XXXANSÖK • Citronfjärilen

Träna för livet

ANSÖK OM BIDRAG

Träning är livsviktigt för personer med CF och PCD för att kunna fortsätta andas. Det handlar om att göra andningsgymnastik i upp till en timme varje morgon och kväll för att öppna upp luftvägarna och rensa lungorna från slem. Det kräver en stark kropp med bra kondition. Därför behövs också annan fysisk träning; allt från att lyfta vikter och yoga till dans och löpning.

Fonden Citronfjärilen ger bidrag till träningsredskap som gör behandlingen hemma roligare och effektivare men viktigast av allt att även kunna träna utan risk att smittas av förkylningar och virus under vinterhalvåret. Här kan du som har CF eller PCD – eller är vårdnadshavare – söka bidrag till träningsutrustning, resor och aktiviteter; till exempel studsmatta, vikter eller löpband.

VEM KAN SÖKA?

• Personer med sjukdomarna Cystisk Fibros och Primär Ciliär Dyskinesi kan ansöka om medel från fonden.
• Vårdnadshavare får söka till barn med CF eller PCD.

BIDRAG KAN GES TILL EXEMPELVIS:

•Löpband
•Motionscykel
•Idrottsläger
•Dans, simlektioner, träningskort, 10-kort till badhus eller liknande
•Del av kostnad för rekreationsresa inom Europa med idrottsinriktning, exempelvis uttalad fitnessresa med instruktörer.

ANSÖKAN

 • Endast ansökan ifylld på Fonden Citronfjärilens hemsida kan handläggas
 • Ansökningar som ej är korrekt ifyllda behandlas ej
 • Det ska ha gått minst 24 månader mellan ansökningstillfällena
 • Fonden har begränsat med pengar att dela ut. Tänk på att du bara söker bidrag om du inte själv har ekonomisk möjlighet.
 • Vår handläggningstid är minst en månad
 • Det går att ansöka om bidrag i efterhand mot uppvisande av kvitto (högst tre månader gammalt)
 • Fonden beviljar inte sådant som kan bekostas av kommun och landsting, undantag ifall man fått avslag, bifoga det i så fall.
 • Fonden beviljar inte sådan som bidrag redan har getts till
 • För närvarande finns ett maxbelopp på 3000 kr per beviljad ansökan
 • Bilagor obligatoriska, skicka endast kopior
 • ALLA bilagor ska vara inskickade för att vi ska behandla ansökan 

ANSÖKAN SKA VARA OSS TILLHANDA:

• 1 November
• 1 Maj

BERÄTTA FÖR ANDRA