Citronfjärilen | Riskgrupp • Citronfjärilen

Vi med Cystisk fibros tillhör riskgruppen för att bli sjuka av Coronaviruset eftersom vi har en kronisk lungsjukdom. 

Detta gör att många av oss känner stor oro pga pandemin. 

De med CF som har störst risk att bli dåliga av Covid-19  är de som även är transplanterade, har diabetes eller lägre lungfunktion. 

Av det man sett hittills så är yngre personer med CF och de som är mår relativt bra i sin CF inte lika utsatta.

Vanliga förkylningar och influensa kan göra oss riktigt dåliga så vi med CF är sedan tidigare vana att behöva tacka nej till bio, fester och kalas när det är som mest virus i omlopp.

Därför är det så otroligt viktigt att du som är sjuk stannar hemma, inte bara nu utan varje gång du känner av början på en förkylning.

Man kan oftast inte se vem som tillhör en riskgrupp därför är det viktigt vi alla skyddar varandra genom att tvätta händerna, hålla avstånd och följa folkhälsomyndighetens råd. 

Vi hoppas att den här perioden ger oss alla insikt i hur viktigt det är att tänka på varandra oavsett coronavirus pandemi eller inte.

May is Cf Awareness Month. Under maj månad uppmärksammas Cystisk fibros, CF, över hela världen för att öka kunskapen om den svåra kroniska sjukdomen. I Sverige har ca 700 personer den genetiska sjukdomen och en av 35 personer bär på anlaget. CF var tidigare en barnsjukdom, men tack vare bättre vård och forskning når många med CF vuxen ålder.
#CFawareness #fondencitronfjarilen.

BERÄTTA FÖR ANDRA