Citronfjärilen | Leva bättre med CF- tidsåtgång • Citronfjärilen

I vårt projekt Leva med CF kommer nu enkät nummer två – Tidsåtgång.

Vi vill i denna enkät mäta hur mycket tid livet med CF tar i anspråk, både på individnivå och på gruppnivå. 

Syftet med enkäten är att se både hur mycket tid behandlingen tar men också mäta den tid som tas från annat pga sjukdomen. Den är tänkt att kunna tjäna både som stöd för dig att kunna räkna ut just den tid det tar för dig eller din familj, samt även som stöd för att synliggöra hur mycket tid personer med CF och deras familjer får ägna åt sjukdomen i snitt. Enkäten innehåller även vissa frågor om upplevelsen av tiden som CF tar i anspråk, samt till viss del de upplevda konsekvenserna av en tidskrävande behandling. 

Resultaten av enkäten är en viktig del i att kunna synliggöra såväl för oss själva, som för CF-vården och andra aktörer vad det kan innebära att leva med Cystisk Fibros. 

Det kan ta lite tid att göra så noggranna uträkningar som möjligt men det går bra att läsa igenom enkäten och återkomma senare för att fylla i den!

Obs! Vid användning av mobil, håll mobilen liggande för att se hela frågorna och svarsalternativen! 

Enkät nr 1 – Andningsgymnastik, fysiskt aktivitet och kost -svårigheter och lösningar, finns här för de av er som fyllt i och vill svara. 

BERÄTTA FÖR ANDRA